Стратегією розвитку університету до 2025 року в частині міжнародної діяльності передбачено організацію системної роботи міжнародного і наукового напрямів з підготовки та подання заявок на проєкти і гранти за кожним з перспективних напрямів науки, технологій та інновацій із запрошенням до цієї роботи відповідних партнерів з країн Євросоюзу.

Пропонований матеріал підготовлено на основі особистого досвіду співробітників національних контактних пунктів КПІ ім. Ігоря Сікорського, департаменту міжнародного співробітництва та його відділу координації міжнародної проєктної діяльності. Він може бути корисним для всіх, хто  вирішив подати проєктні пропозиції на конкурси з метою отримання фінансування за рахунок міжнародних проєктно-грантових програм.

Як знайти партнерів для формування консорціуму з підготовки проєктної пропозиції для участі в конкурсах на фінансування за рахунок міжнародних (європейських) проєктно-грантових програм.

Формування потужного міжнародного консорціуму вчених і організацій, університетів та формування проєктної ідеї для написання конкурентоспроможної проєктної пропозиції, що буде подана на конкурс, – це дві найважливіші умови для участі в конкурсі з метою виграти фінансування.

2020-kp15-3 2020-kp15-5 2020-kp15-4

І якщо підготовка проєктної пропозиції відноситься виключно до професійної компетенції ініціаторів формування консорціуму, то пошук партнерів, зокрема партнерів із країн Євросоюзу, може виявитися непростим завданням, особливо для тих, хто вперше бере участь у розробленні проєкту за європейськими рамковими програмами, тобто не має широких контактів у країнах Євросоюзу.

Отже, розглянемо рекомендації щодо пошуку таких партнерів.

1. Власні контакти

Пошук партнерів через особисті контакти у сфері власної професійної діяльності є найефективнішим способом. Навіть якщо вчені, яких ви запрошуєте, не зможуть або не зацікавляться участю у підготовці проєктної пропозиції, вони мають власні контакти і, можливо, дадуть вам поради щодо вибору партнера, а серед цих контактів знайдеться і потенційний партнер, який приєднається до консорціуму.

2. Networking на професійних заходах за особистою участю

Професійні та міжнародні заходи, конференції, воркшопи завжди збирають багато вчених, зацікавлених у співпраці. Тому участь у них –  чудова можливість знайти потенційних членів консорціуму. Кава-брейки, коктейлі, неофіційні зустрічі (social events), культурні заходи можуть бути використані для спілкування з потенційними партнерами та для початку обговорення проєктних ідей.

2а. Networking за матеріалами міжнародних конференцій

Звичайно, не всі можуть поїхати на міжнародні конференції, щоб особисто знайти партнерів за критерієм близькості професійних інтересів у науці, технологіях або інноватиці.

У такому випадку (та й не тільки в такому!) ефективним методом пошуку партнерів є як змістовні матеріали (abstracts, programmes, proceedings) міжнародних конференцій, так і супутні організаційні сервіси (склад програмних і організаційних комітетів, списки керівників симпозіумів, сесій, круглих столів, повні списки учасників).

За цими даними можна знайти в Інтернеті групу тих, хто вбачається найбільш прийнятним для запрошення до співпраці у складі консорціуму.

3. Онлайн-ресурси для пошуку партнерів

Існують численні потужні онлайн-платформи для цілеспрямованого пошуку необхідних партнерів з метою створення консорціуму для конкретного проєкту.

Funding&Tenders Opportunities Portal (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/h…). Цей портал Європейської комісії є найголовнішим онлайн-інструментом для пошуку партнерів. Портал не лише допомагає здійснювати пошук партнерів серед організацій, зареєстрованих на порталі (тобто тих, які мають PIC-номер), але й шукати конкурси для подання на них майбутнього проєкту, якщо проєктна ідея вже у вас дозріла.

Інструмент пошуку дозволяє шукати за двома критеріями:

– за конкретними програмами і за тематиками конкурсів;

– за організаціями.

Таким чином, майбутній заявник має змогу знайти організації, які зацікавлені в конкретному конкурсі, або вже брали участь у проєктах за таким конкурсом, а отже – залучити до свого консорціуму організації, які вже мають досвід написання успішних проєктів та їх виконання за рамковими програмами ЄС.

Enterprise Europe Network (https://een.ec.europa.eu/partners).  Це ще один, менш відомий українським дослідникам ресурс, запущений 2008 року. Він об'єднує в мережу понад 600 організацій у галузі технологій та інновацій і пропонує як можливість пошуку партнерів з необхідними компетенціями, так і можливість розміщення власних пропозицій. Гнучка система пошуку дає змогу максимально вигідно для вас налаштувати критерії пошуку, а зареєстрований в мережі майбутній заявник проєкту отримує можливість підписатися на інформаційні розсилання щодо нових пропозицій, які публікуються в мережі і періодично оновлюються.

Мережа "Ideal-ist" (https://www.ideal-ist.eu/events). Вона є корисним інструментом, створеним ще 1996 року. Це найбільша міжнародна мережа за змістовним напрямом "Інформаційно-комунікаційні технології". Хоча вона не надає можливості безпосереднього розміщення заявок на пошук партнерів, але на її платформі створено базу даних усіх "запрошень" до пошуку партнерів з порталу Європейської комісії (https://ec.europa.eu/) та базу публікацій новин щодо заходів, запланованих за тією чи іншою галуззю ІКТ.

Крім названих, існують і інші платформи для пошуку партнерів. Наприклад, у сфері енергетики – портал "Energy2020", у сфері нанотехнологій та новітніх матеріалів – портал "NMPTeAm3", у сфері транспорту – портал "Etna2020".

4. Соціальні мережі

За допомогою популярних соціальних та медіаресурсів, таких як LinkedIn, Twitter, відповідних груп та сторінок у мережі Facebook, можна висловити свій інтерес до певної тематики й зацікавити потенційних партнерів в участі у майбутньому проєкті. Використовуючи вбудовані інструменти пошуку соціальних мереж, можна шукати запити на партнерство за ключовими словами. Також можна шукати оголошення про проведення різноманітних міжнародних наукових, технологічних і інноваційних заходів, інформація про які викладається на офіційних вебсторінках організацій у соціальних мережах.

5. Національні контактні пункти (НКП) Рамкової програми ЄС "Горизонт 2020" за тематичними напрямами

Основною метою їх роботи є поширення інформації, надання порад фахівців та забезпечення потенційним заявникам проєктів легкого доступу до європейських програм фінансування наукових досліджень та інновацій. На сайтах НКП можна знайти дані щодо керівників окремих напрямів програми, профілі можливих партнерів у певній галузі та запити на пошук партнерів. 

Два національні контактні пункти діють і у структурі департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це НКП "Інформаційні та комунікаційні технології" (керівник С.М. Шукаєв) і "Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали" (керівник А.В. Пятова).

Вони надають консультації з питань участі у Рамковій програмі ЄС "Горизонт 2020" та в новій Програмі ЄС "Горизонт Європа" (2021-2027 роки), в тому числі і щодо пошуку можливих партнерів (http://ncp.kpi.ua/uk/).

6. Те, що здається неможливим, насправді можливо! З досвіду випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Запропоновані вище способи пошуку партнерів, безумовно, не вичерпують усіх варіантів. Кожний успіх має багато складових (сприятливі обставини, високий рівень пізнаваності авторів проєкту у професійній сфері, величезне бажання і рішучість у досягненні мети).

Наведемо яскравий приклад. Випускники нашого університету працюють у малому підприємстві, що виконує науково-технічні роботи за тематикою в галузі атомної енергетики. Тому їх  заробітна плата залежить тільки від їхньої активності. Перша спроба участі у Програмі "Горизонт 2020" у 2017 році виявилась невдалою, але досвід було набуто. До наступної спроби підійшли вже більш системно, і почали саме з пошуку партнерів. Після вивчення сайту інформаційної платформи SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) взяли участь у семінарі цієї платформи, який проходив у рамках Програми "Євроатом" ("Горизонт 2020"). Там, по-перше, вони ознайомились з тематикою майбутніх конкурсів, а по-друге, знайшли партнерів. Під час офіційних та неформальних заходів змогли презентувати себе, домовитися про спільну підготовку проєктних заявок. Результат виявився приголомшливим: навесні 2020 року Європейська комісія повідомила про підтримку одночасно трьох (!) проєктів за їхньою участю. Мале підприємство миттєво стало лідером серед організацій України, які беруть участь у Програмі "Горизонт 2020" у сфері атомної енергетики.

Отже, успішна участь у міжнародних проєктно-грантових програмах – цілком можлива.

Але треба зробити перший рішучий крок!

Джерела інформації:

1. Finding project partners. http://www.imi.europa.eu/apply-funding/general-overview/finding-partners;

2. Funding&Tenders Opportunities. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/h…