До 125-річного ювілею Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" видано книгу, присвячену його історії та сьогоденню. Вона називається "КПІ: друге століття. Продовження традицій".

За дизайном і концепцією ця книга є продовженням видання, створеного до сторіччя університету. Відкриває її дуже докладний історичний нарис про заснування та розвиток університету, що охоплює весь період його існування – від задуму щодо його створення і аж до початку нового тисячоліття. Цей розділ містить багато нових, невідомих дотепер фак¬тів з минулого КПІ й значну кількість ілюстративних матеріалів, які ніколи раніше не друкувалися.

Утім більшу частину видання присвячено сучасному стану університету та його підрозділів. Та й як інакше: остання чверть століття змінила Київську політехніку можливо навіть більше, ніж попередні кілька десятиліть. Особливо період від 2014 року і дотепер, себто від початку збройної агресії росії проти нашої держави, а згодом – і її повномасштабного вторгнення в Україну, і до сьогодні. Отож у цьому томі докладно висвітлено роботу факультетів і підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського та здобутки його наукових шкіл, а також його інноваційну діяльність і принципи, на яких нині ґрунтується освітній процес в університеті та науково-дослідна діяльність його колективу. А ще – окреслено шляхи його подальшого розвитку.

"Підготовку змістовної частини цього видання забезпечила велика кількість співробітників нашого університету, – розповів заступник його головного редактора, голова Вченої ради КПІ академік НАН України Михайло Ільченко, презентуючи сигнальний примірник книги на засіданні ректорату 21 серпня, – а допомагало в реалізації цього проєкту ще понад 80 людей, які працюють у різних наших підрозділах".

І це дійсно так: серед її авторів – керівники університету та очільники й працівники навчально-наукових інститутів і факультетів; ветерани КПІ, для яких історія університету – це значна частина їхнього життя; викладачі та наукові співробітники підрозділів, що своєю працею творять його історію нині. І ще десятки політехніків, які в той чи інший спосіб сприяли підготовці цього ошатного видання.

Цікавою, новою для вітчизняної видавничої справи особливістю цієї книги є використання в ній QR-кодів, що дозволяють читачеві докладніше ознайомитися з тими або іншими епізодами життєдіяльності університету: зчитавши ці коди за допомогою смартфона, можна переглянути кадри старої кінохроніки, сучасні відеоматеріали, прочитати різноманітні публікації про КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Видання здійснено коштом спонсорів, його електронний варіант планується розмістити на Інтернет-ресурсах університету.

Дмитро Стефанович

kpi images - КПІ: друге століття. Продовження традицій

Про масштабні здобутки нашого університету й окремих факультетів / інститутів невдовзі можна буде прочитати на сторінках ювілейного видання — «КПІ. Друге століття. Продовження традицій».

Книга виходить друком до 125-річчя заснування Київського політеху.

Зміст (перша версія)
1. Традиції першого століття
2. Дослідницька тріада університету
3. Наукові школи
4. КПІ інноваційний
5. Інститути і факультети
6. Міжнародні виміри якості
7. Космічна програма КПІ
8. Сучасність і орієнтири майбутнього

Редакційна колегія (перша версія)

Згуровський М.З. – голова редколегії,
Ільченко М.Ю. – заступник голови,
Стефанович Д.Л. - відповідальний секретар редакційної колегії,

Члени редакційної колегії:
Якименко Ю.І., Пасічник В.А., Сидоренко С.І., Перестюк М.М., Семенченко Н.В., Лазаренко В.В., Татарчук В., Бобир М.І., Зигуля С.М., Лиховодова О.В.

Дата події