ЗВІТ РЕКТОРА Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за 2023 рік про виконання Контракту № VI-44 від 18 липня 2019 року, який укладено між Міністерством освіти і науки України та Згуровським М. З., та про виконання цільових показників діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вступ

Документ розміщений на 82-х сторінках і містить 2 розділи: 1. Звіт про виконання умов контракту, укладеного між МОН України та ректором Університету, та 2. Звіт про виконання цільових показників діяльності (ключових показників ефективності) КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Також додається протокол Конференції трудового колективу від 20 квітня 2023 року. На черговій, плановій Конференції трудового колективу у квітні 2024 року буде заслухано звіт ректора про виконання умов контракту і виконання цільових показників діяльності (ключових показників ефективності) Університету за 2023 рік.

Долучення Розмір
2023-report.pdf (1.22 МБ) 1.22 МБ
Дата події