На початку наукової сесії Вченої ради НТУУ “КПІ”, що відбулася 18 травня, проректор з наукової роботи чл.-кор. НАН України М.Ю.Ільченко привітав присутніх з Днем науки. Він зазначив, що наукова діяльність Київської політехніки відома в державі, а святкові заходи пройшли на всіх рівнях: факультетів, інститутів та університету.

Далі М.Ю. Ільченко представив доповідача – д.т.н., професора кафедри математичного моделювання економічних систем Віктора Івановича Іваненка та поінформував про його науковий шлях.

В.І. Іваненко закінчив Київський політехнічний інститут у 1951 р., де навчався на електротехнічному факультеті за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка”. У 1956 р. отримав учений ступінь кандидата технічних наук, а в 1968 р. – учений ступінь доктора технічних наук. Працював в Інституті електротехніки, Інституті кібернетики, з 1996 року працює в НТУУ “КПІ”, де заснував кафедру математичного моделювання економічних систем.

Сьогодні Віктор Іванович читає курси: “Теорія та системи прийняття рішень”; “Теорія та системи керування”; “Системний аналіз”. Серед основних досягнень – 150 статей, 5 підручників та монографій. Під керівництвом В.І.Іваненка підготовлено чимало висококваліфікованих випускників, які займають керівні посади в науково-дослідних інститутах України.

Професор В.І. Іваненко зробив доповідь на тему “Теорія прийняття рішень: сучасний стан і проблематика”. Розпочавши з простих прикладів, він розповів, що теорія прийняття рішень – дисципліна, потрібна всім, хоча найбільш активно розвивається в економічній галузі починаючи з 1947 р. Та з часом вона має стати загальнодоступною. Щоб володіти цим матеріалом, потрібно мати ґрунтовну математичну підготовку. Затамувавши подих, слухали студенти про ситуації, класи й моделі, необхідні для прийняття рішення. Складалося враження, що не в одного з них виникло бажання більше дізнатися про цю науку, а чи й присвятити їй своє майбутнє.

На закінчення доповідач відповів на запитання слухачів.

Дата події