Члени адміністративної ради

Згуровський Михайло Захарович - голова ради, ректор, академік НАН України, д.т.н., професор
Жученко Олексій Анатолійович - заступник голови ради, проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор
Кондратюк Вадим Анатолійович - заступник голови ради, проректор з адміністративної роботи, к.т.н.
Дуда Богдан Іванович- секретар ради, помічник ректора, к.т.н.
Ільченко Михайло Юхимович - голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, академік НАН України, д.т.н., професор
Мельниченко Анатолій Анатолійович - проректор з навчальної роботи, к.філос.н., професор
Пасічник Віталій Анатолійович - проректор з наукової роботи, д.т.н., професор
Сидоренко Сергій Іванович - проректор з міжнародних зв'язків, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор
Якименко Юрій Іванович - помічник-радник ректора, академік НАН України, д.т.н., професор
Субботіна Людмила Григорівна - головний бухгалтер

Авдєєнко Гліб Леонідович - в.о. директора навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем, к.т.н., доцент
Акімова Олена Андріївна - декан факультету соціології і права, к.ф.н., доцент
Бруй Оксана Миколаївна - директор науково-технічної бібліотеки імені Г.І. Денисенка, к.н. із соціальних телекомунікацій
Ванін Володимир Володимирович - декан фізико-математичного ф-ту, д.т.н., професор
Владимирський Ігор Анатолійович - директор навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патопа, ст.дослідник, д. фізико-математичних наук
Вовк Оксана Олексіївна - директор навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту, д.т.н., професор
Галкін Олександр Юрійович - декан факультету біомедичної інженерії, д.біолог.н., профессор
Гришко Ігор Анатолійович - директор навчальво-наукового механіко-машинобудівного інституту, к.т.н.
Дичка Іван Андрійович - декан факультету прикладної математики, д.т.н., професор
Дубінін Володимир Володимирович - завідувач кафедри військової підготовки, к.в.н, ст.науковий співробітник
Єхануров Юрій Іванович - в.о. директора інституту передових оборонних технологій, к.е.н.
Жуйков Валерій Якович - декан факультету електроніки, д.т.н., професор
Касьянов Павло Олегович - в.о. директора навчально-наукового інституту прикладного системного аналізу, д.ф.-м.н,, професор
Киричок Петро Олексійович - директор навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, д.т.н, професор
Корнєва Зоя Михайлівна - декан факультету лінгвістики, д.пед.н., професор
Корнага Ярослав Ігорович - декан факультету інформатики та обчисліовальної техніки, д.т.н., професор
Коробко Іван Васильович - директор навчально-наукового інституту аерокосмічних технологій, д.т.н., професор
Кравченко Марина Ологівна - декан факультсту монеджменту та маркетингу, д.е.н, професор
Лінючева Ольга Володимирівна - декан хіміко-тесхнологічного факультету. д.т.н., професор
Маулік Сергій Сергійович- директор центру міжнародної освіти
Малюкова Інна Геннадіївна - директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти, к.т.н
Новіков Олексій Миколайович - директор навчально-наукового фізико-технічного інституту, д.т.н., професор
Панов Євген Миколайович -- декан інжснерно-хімічного ф-ту, д.т.н., професор
Перестюк Марія Миколаївна - директор навчально-наукового центру інноваційного моніторингу якості освіти, к.ф.-м.н.
Письменний Євген Миколайович - в.о. директора навчально-наукового інституту атомної та теплової епергетики, д.т.н., професор 36 Пучков Олександр Олександрович -- начальник інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, к.філос.н., професор, бригадний генерал (за згодою)
Тимчик Григорій Семенович - декан приладобудівного ф-ту, д.т.н., професор Тодосійчук Тетяна Сергіївна - декан факультету біотехнології і біотехніки, д.т.н.,
професор Уривський Лсонід Олександрович - в.о. декана радіотехнічного ф-ту, професор кафедри електронних комунікацій та інтернету речей, д.т.н.
Холявко Валерія Вікторівна - учений секретар, к.т.н., доцент
Царенок Олексій Олексійович- директор студмістечка
Цимбаленко Яна Юріївна - уповноважена особа упіверситету з питань запобігання та виявлення корупції, к.н. з державного управління, доцент
Яндульський Олександр Станіславович - декан факультету слектроснерготехніки та автоматики, д.т.н., професор
Безуглий Михайло Олександрович - голова профкому, д.т.н, професор (за згодою)

Для уточнення та надання розгорнутої інформації з деяких питань, на засідання Адміністративної ради університету можуть бути запрошені працівники різних департаментів та підрозділів, а також - представники студентських організацій університету.

Накази про затвердження складу Адміністративної ради