9 квітня відбулася Конференція трудового колективу НТУУ «КПІ».

Серед надзвичайно важливих для всіх, хто навчається і працює в університеті, питань, які традиційно вносяться до порядку денного, – розгляду виконання Колективного договору за попередній період і затвердження його на наступний, обрання комісії з трудових спорів і ради з житлово-побутових питань, – делегати Конференції також розглянули й ухвалили Кодекс честі університету.

Це був останній етап підготовки документу, який віднині унормовує правила академічного життя та діяльності студентів і працівників НТУУ «КПІ», визначає поняття академічної чесності та загальні правила поведінки членів університетської громади. Робота над Кодексом честі НТУУ «КПІ» розпочалася декілька тижнів тому. Участь у ній взяли представники всіх категорій політехніків – студенти, викладачі, науковці. Для ознайомлення з Кодексом його проект було розміщено на університетському сайті і в соціальних мережах, а перед винесенням на розгляд Конференції трудового колективу його схвалили члени Адміністративної і Вченої рад.

У Кодексі наведено настанови і принципи, якими мають керуватися у навчанні і діяльності члени великої родини КПІ. Передбачено доволі серйозні покарання за порушення його норм – аж до виключення або звільнення з університету. Розглядати порушення і надавати рекомендації щодо вжиття до порушників відповідних заходів буде спеціальна комісія з питань етики та академічної чесності НТУУ «КПІ», до складу якої увійшли люди, які користуються повагою серед колег і представляють усі прошарки університетської спільноти – студентський, викладацький, адміністративний.

І все ж таки, основна відповідальність за порушення Кодексу – моральна. Бо це документ, що визначає, насамперед, цінності людей, життя яких на певний період (якщо це лише навчання) чи назавжди (якщо це єдина на все життя робота) пов’язали свою долю з КПІ, тобто є частинкою його мікрокосму. Адже, як записано в ньому, «Кожен член університетської спільноти, дотримуючись норм даного Кодексу, робить свій внесок у розвиток всього університету, зміцнення його іміджу і ділової репутації».

Дата події