Адреса: Київ-56, проспект Перемоги 36, Головний корпус, кім. 265
Телефон: 456-44-25, 204-99-39
Email: profkom[at]kpi.ua

Професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Первинна профспілкова організація створюється в установі, організації, на підприємстві, в навчальному закладі за наявності не менше 3-х членів профспілки або 3-х працівників, які бажають утворити профспілкову організацію. Про свою приналежність до профспілки первинна профспілкова організація повідомляє відповідний територіальний орган юстиції та роботодавця. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності чинним законодавством, вимогами Статуту Профспілки, програмними документами і рішеннями профспілкових органів. Вищим органом первинної профспілкової організації є збори (конференція) членів Профспілки. Профспілкові збори (конференція) проводяться в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, в терміни, визначені профкомом або вищим профспілковим органом.

На сайті профспілки розміщуються новини, нові надходження, інформація про президію профкому, членів профкому співробітників, голову профбюро підрозділів, організаційну структуру, ревізійну комісію. Кодекси, закони України, документи профспілки, документи університету, інші документи. Вичерпна інформація про механізм отримання путівок на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Розклад занять в Центрі ФВС та прейскурант платних послуг в Центрі ФВС.

Структура профспілки КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Організаційно-масова комісія
 • Комісія соціального та правового захисту
 • Комісія громадського контролю
 • Комісія соціального страхування та оздоровлення
 • Комісія охорони праці
 • Житлово-побутова комісія
 • Комісія по роботі з ветеранами та пенсійним питанням
 • Комісія по роботі з дітьми
 • Культурно-масова комісія
 • Спортивно-масова комісія
 • Комісія з інформатизації та міжнародного співробітництва