Чарівна, казкова, вродлива, тендітна, доброзичлива, завжди усміхнена та надзвичайно талановита – усе це про Анну Олегівну Матвійчук, переможницю конкурсу НТУУ "КПІ" в номінації "Молодий викладач-дослідник – 2013". Анна Олегівна є представницею першого випуску студентів, що у 2002 році вступили на тоді щойно створений міжуніверситетський медико-інженерний факультет (нині – факультет біомедичної інженерії). Сьогодні вона обіймає посаду асистента кафедри біомедичної кібернетики ФБМІ.

Тематика наукової роботи А.О.Матвійчук належить до одного із пріоритетних напрямів розвитку суспільства, а саме до аналізу та моделювання фізіологічних процесів організму людини. Анна Олегівна розробила систему прийняття рішень лікарем-кардіологом для оцінки оптимального методу хірургічного втручання при лікуванні ішемічної хвороби серця. Про результати своїх досліджень молодий науковець доповідала на міжнародних конференціях в Україні та Литві, а також у публікаціях, що вийшли друком у наукових фахових виданнях у різних країнах світу (Україна, Литва, США). Анна Олегівна бере активну участь у виконанні науково-дослідних робіт, що виконуються на ФБМІ.

А.О.Матвійчук шанує своїх учителів та наставників, адже саме їм завдячує своїми успіхами. Вона досі пам'ятає та неодноразово цитує лекції засновника факультету проф., д.м.н. В.П.Яценка; декана ФБМІ проф., д.м.н. В.Б.Максименка; свого першого наукового керівника дипломних досліджень доц., к.т.н. В.І.Зубчука та нинішнього наукового керівника дисертаційного дослідження с.н.с., д.б.н. Є.А.Настенка. Коли ми запитали у молодого науковця, в чому ж секрет її успіху, то почули у відповідь: "Секрет дуже простий: у мене гарні вчителі. Вони створили всі можливості для роботи, взаємодії з медициною, для вирішення завдань клініцистів".

Студенти завжди з цікавістю відвідують заняття з дисциплін, які викладає Анна Олегівна, адже вона демонструє наукові знання на реальних прикладах, зокрема отриманих власноруч у співпраці із науковцями з Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Днями стало відомо, що А.О.Матвійчук разом із колегами – доцентом кафедри ББВБІ, к.т.н. О.Г.Кисельовою та асистентом кафедри БМК О.К.Носовець присуджено премію Національної академії наук України для молодих учених за наукову роботу "Багаторівнева система оцінки та корекції порушень системи кровообігу", що виконана під керівництвом завідувача кафедри БМК д.б.н., с.н.с. Є.А.Настенка. Робота є результатом співпраці НТУУ "КПІ" та НІССХ ім. М.Амосова в рамках Науково-навчального центру серцево-судинної інженерії, створеного у 2011 р. спільним рішенням НАН України, НАМН та НТУУ "КПІ" на базі факультету біомедичної інженерії.

Хочеться побажати молодому викладачу-досліднику А.О.Матвійчук успішно захистити кандидатську дисертацію та розпочати новий етап у науковому житті.

За інф. ФБМІ