Журнал "Обрії друкарства" публікує матеріали, в яких досліджено питання історії та теорії соціальних комунікацій, журналістики, видавничої справи та редагування, прикладних соціокомунікативних технологій. Видання орієнтовано на фахівців із соціальних комунікацій, журналістики, видавничої та редакторської справи, філології, соціології.

Засновник видання: кафедра видавничої справи та редагування, Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Видавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Головний редактор: Тріщук Ольга Володимирівна.

Державна реєстрація: електронний науковий журнал «Обрії друкарства» входить до переліку фахових видань України зі спеціальності 061 "Журналістика" (наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188) та 011 "Педагогічні науки" (наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).

З 2019 року електронний науковий журнал «Обрії друкарства» входить до наукометричної бази даних Index Copernicus.

ISSN: 2522-1078 (online).

Рік заснування: 2005.

Мова видання: українська, англійська, польська.

Періодичність виходу: 2 номери на рік (червень та грудень).

Науковий журнал «Обрії друкарства» (ОД) призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів та є рецензованим відкритого доступу виданням.

Науковий журнал «Обрії друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, WorldCat, Index Copernicus Journals Master List.

Адреса редакції: корпус 8, каб. 74
тел.: (044) 204-85-45
E-mail: ivanchenkokonf@gmail.com