Журнал «Theoretical and Applied Cybersecurity» публікує дослідження, що засновані на використанні сучасних математичних методів та інформаційних технологій. Аудиторією журналу є вчені та інженерно-технічні фахівці в галузях кібернетичної та інформаційної безпеки, інформаційних технологій, суміжних розділів технічних, природничих і гуманітарних наук.

Видання також може зацікавити студентів, аспірантів, викладачів та експертів у зазначених галузях.

У журналі розглядаються такі напрямки досліджень:

● Теоретичні та криптографічні проблеми кібернетичної безпеки
● Математичні методи, моделі та технології дослідження безпечного функціонування кіберпростору
● Алгоритми та методи запобігання і протидії кібератакам
● Безпека промислових систем та систем критичної інфраструктури
● Кібербезпека Інтернету речей
● Інтелектуальні методи забезпечення кібербезпеки
● Проблемні питання сервісів анонімізації
● Дослідження вразливостей програмного коду і розробка безпечних програм
● Соціальний інжиніринг та методи протидії деструктивним впливам на свідомість у кіберпросторі
● Державна політика у сфері кібернетичної безпеки

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23760-13600Р від 14 лютого 2019 р.

Періодичність: 4 рази на рік
Мова: англійська, українська
Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Рік заснування: 2019 р

. Тираж журналу налічує 200 примірників.

Журнал надсилається до фондів бібліотек, перелік яких затверджено наказом МОН України № 1111 від 17 жовтня 2012 р. ISSN 2708-1397 (Online) ISSN 2664-2913 (Print)