Тендерний комітет - це службові (посадові) та інші особи КПІ ім. Ігоря Сікорського, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

Метою створення Комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та Положенням про Тендерний комітет КПІ ім.Ігоря Сікорського.