Адреса: 03056, Україна, м. Київ, пр.Перемоги, 37, корпус № 1, кімната № 305.
Тел.: +38 044 204 96 59
е-mail: semkpi305[at]gmail.com

Головною метою діяльності Служби енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського є скорочення витрат Університету на паливно-енергетичні та інші ресурси шляхом підготовки, консультування, проведення організаційних і технічних заходів з енергозбереження.

Організація роботи

  • Служба енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського на постійній основі проводить збір, аналіз та накопичення інформації з енерго- та водоспоживання будівлями та підрозділами Університету.
  • На початку кожного року Служба енергоменеджменту розробляє та передає на затвердження керівництву Університету ліміти енерго- та водоспоживання для будівель та підрозділів.
  • Співробітники Служба енергоменеджменту передають головному енергоменеджеру інформацію з питань удосконалення обліку енергоносіїв та пропозиції з підвищення ефективності енергоспоживання Університету.
  • Служба енергоменеджменту співпрацює з підрозділами Університету через відповідальних за ефективне енерговикористання у питаннях виконання планів організаційно-технічних заходів, проведенні обстежень, розробці заходів з енергозбереження, залученні студентства до енергоощадного енерговикористання, тощо/