Українсько-польський центр Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» створений згідно «Рамкової угоди про створення Українсько-польського центру НТУУ "КПІ"» від 7 березня 2008 року між польською освітянською фундацією "PERSPEKTYWY" в особі Президента В. Сівінські та Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут" в особі ректора М. 3. Згуровського.

Основні завдання діяльності Центру:

  • сприяння подальшому розвитку співробітництва освітньо-наукових сфер Республіки Польща та України, економічному й соціальному процвітанню наших країн;
  • підтримку взаємопроникнення культур, вивчення польської мови українськими громадянами та української мови польськими громадянами;
  • організацію на постійно діючій основі контактів між сферами інноваційного підприємництва Республіки Польща та України із широким залученням університетської складової;
  • забезпечення широкої співпраці бібліотек Республіки Польща та України, в т.ч. електронних;
  • розвиток науково-технічного співробітництва, включаючи реалізацію спільних проектів та програм з їх фінансуванням із різних джерел, зокрема, європейських;
  • співпрацю за проблематикою сталого розвитку, зокрема, енергетики сталого розвитку;
  • проведення виставок та інших міжнародних заходів у сфері освіти, науки, культури, спорту в Республіці Польщі та в Україні.