27 квітня 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулися щорічні загальні збори Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН. Асоціацію і національну інформаційно-телекомунікаційну мережу URAN (Ukrainian Research and Academic Network) було засновано 20 червня 1997 р.  відповідно до спільної постанови Президії Національної академії наук України і Колегії Міністерства освіти України "Про створення Асоціації користувачів телекомунікаційної мережі і "Центру Європейської інтеграції". Головував на зборах голова ради Асоціації, перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Ю.І.Якименко. Було підведено підсумки  діяльності Асоціації та намічено плани на найближче майбутнє і перспективу. Особливу увагу приділено проектам інтеграції до Європейського інформаційного простору.

Зважаючи на те, що мережа УРАН є національною мережею – представником України у пан'європейській науково-освітній мережі GЕANT, – сьогодні реалізується низка спільних з ЄС ІТ-проектів.

Час, коли головним сервісом мережі для університетів був доступ до Інтернет, уже минув. Розвиток телекомунікацій в Україні нині дозволяє без проблем підключитись до Інтернет у будь-якому місті оптичним з'єднанням. Звичайно, вимоги до надійності і якості Інтернет-доступу останніми роками значно зросли і далеко не завжди вони задовольняють користувачів.  Особливої якості потребують сервіси для сфери освіти і науки, де інформація, її обробка, створення і поширення є головним ресурсом. У сучасних умовах набувають особливої актуальності надійність, безперервність і якість надання послуг, а також захищеність каналів передачі даних і серверів від кібератак.

Сьогодні до інфраструктури УРАН долучено найбільші університети і вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців майже з усіх галузей знань і в яких навчається близько двох третин (більше мільйона) всіх студентів країни, а суперкомп'ютерні центри КПІ ім. Ігоря Сікорського та КНУ ім. Тараса Шевченка пов'язані каналами передачі даних 10 Гбіт/с між собою і з низкою суперкомп'ютерів НАН України в єдину систему грід-кластерів.

Серед діючих сьогодні сервісів УРАН надважливими для  освітньо-наукової спільноти є доступ до наукометричної бази Web of Science,  проект "Наукова періодика України", реєстр DOI України – сервіс реєстрації цифрових ідентифікаторів DOI, які надаються науковим публікаціям і використовуються, зокрема, в інформаційній системі CrossRef, яка включає в себе базу даних, що описує й ідентифікує оригінальні публікації та містить адресу розташування публікації в Інтернеті. DOI уможливлює автоматичне відстеження в CrossRef зв'язків між публікаціями, зокрема тими, що цитують, та тими, яких цитують.

Реалізується масштабний проект мережі ядерних досліджень  LHCONE  для обробки даних адронного  колайдера у ЦЕРНі,  УРАН надає сервіси для передачі Інтернет-пакетів великих розмірів (9000 Кб) з допустимими втратами на рівні  <10-7,  що на декілька порядків менше, ніж у звичайних Інтернет-каналах.

Набув подальшого розвитку сервіс з Федерацією посвідчення електронних акаунтів для науки та освіти ПЕАНО на базі сервісу eduGAIN, що забезпечується GЕANT. Основною метою ПЕАНО є полегшення доступу до розподілених електронних ресурсів учасникам Федерації. Інфраструктура автентифікації та авторизації ПЕАНО дозволяє користувачеві з організації-учасника Федерації отримувати послуги, використовуючи лише акаунт у своїй установі і переходити з одної інформаційної системи в іншу без повторної автентифікації: користувачу достатньо ввести логін/пароль лише раз для однієї із систем – і він матиме доступ до всіх інших.

Продовжує плідно діяти консорціум e-VERUM, який створено  Асоціацією УРАН спільно з ГО "ЕЛібУкр", Національною бібліотекою України ім. Вернадського та Науковою бібліотекою ім. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка. Його головною метою є покращення забезпечення електронними інформаційними ресурсами університетських та науково-дослідних установ України, підвищення продуктивності та ефективності діяльності вчених, сприяння збільшенню числа публікацій у провідних наукових виданнях, поліпшення показників української науки в міжнародних рейтингах.

Найбільший проект, який наразі ведеться консорціумом e-VERUM, – пільгова передплата на наукометричну базу даних Thomson Reuters Web of Science (ТОРНАДО). Доступ до бібліографічних даних наукових статей з авторитетних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів дає користувачу можливість негайно отримати інформацію щодо актуальності роботи та її впливу на наукову спільноту.

Минулого року розгорнуто сервіс eduroam, який дозволяє користувачам з науково-освітніх установ отримувати по всьому світу Інтернет-доступ через будь-яку Wi-Fi мережу, підключену до eduroam, використовуючи свій звичайний логін/пароль у своїй "домашній" установі. Це означає, що всі установи, підключені до eduroam, взаємно довіряють одна одній: якщо користувач має діючий акаунт в одній з установ, йому буде дозволено доступ до мережі в усіх інших установах.

Користувач отримує Інтернет-доступ просто активувавши свій мобільний пристрій (ноутбук, планшет, смартфон) з Wi-Fi адаптером, який буде автоматично підключатися до eduroam, автентифікуватися і авторизовувати доступ до мережі. Хот-споти eduroam можна знайти по всьому світу: їх загальне число сягає майже 20 тисяч, у тому числі в Європі – 15 тисяч. Сервіс eduroam забезпечується в кожній країні національною науково-освітньою мережею, якою  в Україні є УРАН.

У програмі ЄС разом з науково-освітніми мережами Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану УРАН бере участь у п'ятирічному проекті Partnership Connect (EaPConnect), спрямованому на розвиток електронної інфраструктури в цих країнах.

Перспективним для реалізації проектом УРАН є проект онлайн доступу до електронних наукових періодичних видань EL-journals, який пов'язано із залученням коштів за програмою EaPconnect Європейського Союзу, членів Асоціації УРАН, а також МОН і НАН України.

Вичерпну інформацію  про УРАН можна отримати за посиланням: http://uran.ua/.

В. Галаган, виконавчий директор Асоціації УРАН 

Дата події