Нині пріоритетним напрямом діяльності для більшості країн-членів ЄС, до яких прагне долучитися Україна, є реалізація положень Індустрії 4.0. Четверта промислова революція забезпечує сталий розвиток, допомагає зменшити негативний вплив на навколишнє середовище тощо.

Для успішного функціонування підприємств у сучасних умовах надважливим є сприйняти зміни динамічного бізнес-середовища та адаптуватися до них. Як реагувати на нові виклики, розвивати виробництва, забезпечити підвищення продуктивності й конкурентоспроможності, передбачити гнучкість менеджменту та багато іншого вивчають на кафедрі міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу. "Пандемія і війна в Україні підкреслили вразливість промисловості та важливість гнучкості і надійності постачання й інших компонент виробництва, передусім можливість його релокації", – наголошують вчені.

Питанням конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах Індустрії 4.0, зокрема, присвячені наукові праці доцентки Анни Кухарук. Науковиця розпочала свій творчий шлях ще у 2004 році студенткою обліково-економічного факультету ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". Під керівництвом к.т.н., доц. В.М.Соломахи досліджувала проблеми формування економічної активності студентів денної форми навчання та виступала з доповідями на науково-практичних конференціях, які щорічно організовував університет. Передусім вивчала економічні проблеми працевлаштування під час навчання та проводила опитування студентів ЗВО України. Також накопичувала практичний досвід, працюючи економістом у патентно-юридичній агенції вже з другого курсу бакалаврату.

У 2009 році в ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" вона здобула кваліфікації бакалавра з обліку і аудиту та викладача економіки, а у 2010 році – кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Із вересня 2010 року Анна Дмитрівна працює на кафедрі міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського. За цей час відбулося її становлення як викладача і молодого дослідника. Науковиця пройшла шлях від асистента та старшого викладача до доцента кафедри. У 2013 році вона успішно завершила навчання в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського і в квітні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Механізм підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств" під керівництвом д.т.н., проф. О.А.Гавриша.

Отож наукові інтереси вченої стосуються забезпечення економічної стійкості промислових підприємств, процесів формування стабільності конкурентних переваг промислових підприємств на динамічних ринках; інноваційного розвитку підприємств видавничо-поліграфічного комплексу України тощо. Вона викладає дисципліни "Управління міжнародними бізнес-проєктами. Індустрія 4.0", "Міжнародний бізнес", "Управління міжнародною конкурентоспроможністю" українською та англійською мовами. Здійснює керівництво іноземним аспірантом та постійно підвищує кваліфікацію в Україні й за кордоном.

Варто зауважити, що на формування наукових інтересів дослідниці значною мірою вплинула участь у численних міжнародних науково-освітніх проєктах, зокрема у проєкті "NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education", що його реалізовано у співпраці ФММ і НН ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського із Норвезьким університетом природничих наук і технологій у 2018-2022 рр. Серед наукових праць А.Д. Кухарук, загальна кількість яких нині перевищує 100, значну частку присвячено питанням конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах Індустрії 4.0. Її науково-методичні розвідки вийшли друком у Великобританії, Польщі, Чеській Республіці, Республіці Казахстан. "Міжнародна конкурентоспроможність країни є одним з визначальних чинників її економічного зростання. Особливого значення набуває визначення ключових факторів та аналіз досвіду передових країн щодо забезпечення високого рівня добробуту в умовах сучасного стану розвитку промисловості й застосування інформаційних технологій", – ділиться дослідниця.

У 2015-2022 рр. Анна Дмитрівна була відповідальною за наукову роботу кафедри міжнародної економіки, а з 2022 року є заступником декана ФММ з наукової роботи і власним прикладом мотивує студентську молодь до наукової діяльності.

Загалом своїми здобутками, зокрема званням "Молодий викладач-дослідник – 2022", Анна Кухарук завдячує науковому наставнику д.т.н., проф. О.А.Гавришу, зав. кафедри міжнародної економіки д.е.н., проф. С.В.Войтку, декану ФММ д.е.н., проф. М.О.Кравченко та всій родині ФММ. Особливу подяку А.Д.Кухарук висловлює студентам університету, які своєю допитливістю та жагою до знань тримають викладача в тонусі, мотивують до невпинного розвитку і дарують наснагу бути завжди молодим викладачем, незалежно від віку.

Надія Ліберт