Створення ефективної системи соціального забезпечення є невід’ємною умовою розвитку університету, виступає необхідною платою роботодавця за соціальне благополуччя колективу та значною мірою підвищує конкурентоспроможність університету на ринку освітянських послуг.

З метою вдосконалення соціального забезпечення працівників та студентів університету наказом ректора від 26 листопада 2014 року № 4-591 “Про зміну структури університету” у складі Департаменту перспективного розвитку було створено Управління програм перспективного розвитку та соціального забезпечення.

Наказом визначено об’єкти соціальної сфери:

Зазначені об’єкти мають статус подвійного підпорядкування, а саме: в частині організації управління та ефективного використання проректору з перспективного розвитку, а в частині утримання об’єктів проректору з адміністративно-господарської роботи.

Соціальна сфера цілком залежить від децентралізованих надходжень і самофінансування, тому проводиться фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення якості її функціонування.

Перш за все розроблені механізми чіткого аналізу, планування, обліку і контролю фінансово-господарської діяльності об’єктів соціальної сфери. Зазначений комплекс заходів забезпечує попит на послуги та високий рівень рентабельності, що дозволяє акумулювати грошові надходження для поступової модернізації об’єктів.

Першим кроком у переформатуванні підходів до соціальної сфери, за ініціативою студентської комісії громадського харчування, стало впровадження в університеті проекту “Кампус харчування”, який фінансується за рахунок кошів ЦСХ та грошових надходжень від оренди площ Університету.

У проекту вже є певні досягненнями – це відкриття повноцінних їдальнь у корпусах №1 і №31 та проведення ремонту виробничих приміщень центральної їдальні (корпус № 32).

В подальшому планується впровадження аналогічних проектів у всіх напрямках соціальної сфери.

З метою оперативного інформування працівників та студентів в сфері соціального забезпечення створений сайт соціальної сфери НТУУ “КПІ” - http://relax.kpi.ua, https://www.facebook.com/relax.kpi