Із 9 по 14 квітня цього року студенти факультету електроніки мали змогу побувати на лекціях, які читались англійською мовою професором Технічного університету м. Дрезден (ФРН) Клаусом-Юргеном Вольтером як гостьовим професором іноземного університету. Така практика притаманна багатьом зарубіжним університетам і дає можливість ознайомитись, вивчити досягнення інших наукових шкіл у тому чи іншому науково-технічному напрямку. Якщо врахувати, що професор К.-Ю. Вольтер є знаним фахівцем у сфері Pakaging in Eleсtroniсs (корпусування в електроніці), а протягом двох років працював у відомому науковому центрі в США з професором Рао Туммалом, який, до речі, влітку 2017 року також читав лекцію для студентів і науковців ФЕЛ, то стає зрозумілим, наскільки важливими були ці лекції для студентів і науковців факультету електроніки. Загальна тема лекцій  – "Automotive Electronics for Autonomous Driving"– "Автомобільна електроніка для автономного водіння", що є надзвичайно актуальним і цікавим для фахівців у галузі електроніки і не тільки. Загалом цикл складався з п'яти лекцій, зокрема:

  • Trends in Automotive Electronics (Тенденції в автомобільній електроніці);
  • Internal and External Sensing (Внутрішнє та зовнішнє відстеження);
  • Infoteinment and Communication (Інформаційні та комунікаційні послуги);
  • E-Drive (Електронне водіння);
  • Reliability and Safety (Надійність та безпека).

Користь цих лекцій полягала і в наступному: студенти отримували нові знання від іноземного професора англійською мовою, що давало їм можливість оцінити свій рівень володіння цією мовою для сприйняття професійної термінології, нових професійних знань. Зокрема, вони довідались, що в сучасному автомобілі вмонтовано сотню сенсорів з використанням різних фізичних явищ – ефекту Холла, ємнісного ефекту, п'єзоефекту та ін., використовуються радари, відеокамери для отримання інформації про ситуацію в просторі біля автомобіля, що рухається. Нарешті, ця інформація обробляється і використовується для автономного, безпечного керування рухом автомобіля. Неоціненною була для студентів і можливість безпосереднього спілкування англійською мовою  з німецьким професором, формулювання фахових запитань та отримання відповідей на них.

Професор К.-Ю.Вольтер мав зустрічі з першим проректором КПІ ім. Ігоря Сікорського Ю.І.Якименком та деканом факультету електроніки В.Я.Жуйковим, з якими обговорювались результати співпраці та перспективи подальшого співробітництва.

Корисною була зустріч професора К.-Ю. Вольтера зі студентами факультету електроніки, які в липні поточного року готуються до стажування-практики в ТУ Дрездена. Адже практика буде  проводитись німецькою мовою, і набуття досвіду використання фахової німецької мови від її носія було для студентів надзвичайно важливим.

Візит професора К.-Ю.Вольтера підтримувався Німецькою службою академічних обмінів (ДААД) і є результатом багаторічної співпраці факультету електроніки з Інститутом конструювання та техніки зв'язків в електроніці ТУД, який довгі роки очолював професор К.-Ю.Вольтер – у минулому випускник кафедри автоматики та телемеханіки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Б. Циганок, професор кафедри електронних приладів та пристроїв ФЕЛ

Дата події