Навчальні підрозділи нашого університету мають свої офіційні візитівки, що відображають напрям їхньої діяльності. У червні 2010 р. завершилася підготовка 26 емблем факультетів та інститутів Університету. Організаційна робота зі створення єдиного реєстру, узгодження і затвердження емблем виконувалася під керівництвом головного архітектора КПІ В.І.Лиховодова за творчою участю деканів факультетів і директорів інститутів, фахівців О.О.Лебедєвої, О.В.Шеляга, С.М.Снєжкіна. Емблеми розроблено в двох варіантах – у кольорі та чорно-білі.

Після затвердження розпорядженням ректора зразки емблем у друкованому та електронному вигляді передано в архів університету на постійне зберігання, електронні версії – керівникам факультетів та інститутів для використання.


Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналiзу" - ННК "ІПСА"

Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем - ІТС

Видавничо-полiграфiчний інститут - ВПІ

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ

Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації - ІСЗЗІ

Механiко-машинобудiвний iнститут - ММІ

Фiзико-технiчний iнститут - ФТІ

Зварювальний факультет - ЗФ

Інженерно-фiзичний факультет - ІФФ

Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ

Приладобудiвний факультет - ПБФ

Радiотехнiчний факультет - РТФ

Теплоенергетичний факультет - ТЕФ

Факультет авiацiйних i космiчних систем - ФАКС

Факультет біомедичної інженерії - ФБМІ

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ

Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА

Факультет електронiки - ФЕЛ

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки - ФІОТ

Факультет лiнгвiстики - ФЛ

Факультет менеджменту та маркетингу - ФММ

Факультет соціології і права - ФСП

Факультет прикладної математики - ФПМ

Фiзико-математичний факультет - ФМФ

Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ